Riešenie vysokej vlhkosti poteru | MRK podlahy

Riešenie vysokej vlhkosti poteru

Dlhá čakacia doba z dôvodu vlhkého podkladu a s tým spojené zvýšené náklady sú veľkým problémom, zvlášť pri termínovaných stavbách. Samozrejme že aj tento problém má riešenie. Ideálnym riešením je dvojzložková epoxidová uzatváracia penetrácia UZIN PE 480, z ktorou je možné previesť nielen penetrovanie a spevnenie podkladu, ale hlavne uzavrieť veľmi vysokú vlhkosť v cementových podkladoch.
Prevedením dvoch náterov je možno spoľahlivo uzavrieť veľmi vysoký obsah vlhkosti v betónových podlahách, alebo cementových poteroch. Kaluže a stojacu vodu je potrebné pred aplikovaním náteru kompletne odstrániť. Optimálne pripojenie ďalšej vrstvy – napr. samorozlievacej stierkovacej hmoty dosiahneme celoplošným presypaním poslednej vrstvy kremičitým pieskom.
Upozornenie:
Zvýšená vlhkosť v podkladoch citlivých na vlhkosť, napr. v kalciumsulfátových, alebo magnéziových poteroch, drevených podlahách a pod. nesmie byť uzatvorená.

Vlastnosti:
- Dvojzložková epoxidová penetrácia
- Neobsahuje rozpúštadlá
- Veľmi dobrá krycia vrstva
- Odolná vode, mrazu a chemikáliám
- Rýchlo tvrdnúca i pri vlhkých podkladoch
- Skracuje čas čakania pri „mladých podkladoch“
- Spevňovanie a uzatváranie vlhkosti podkladu
- GISCODE RE 1 / bez rozpúšťadiel
- Nie je zápalná

Použitie:
- Uzatváracia penetrácia bez obmedzenia max. zostatkovej vlhkosti na cementové, vlhkosti odolné podklady
- Spevňujúca penetrácia na minerálne savé podlklady, napr. cementové, kalciumsulfátové, magnéziové a xylolitové potery, alebo prostý betón
- Prídržná penetrácia na prebrúsené keramické, kamenné a terassové plochy, na staré podklady s pevno prídržnými zvyškami lepidiel, stierkovacích hmôt, náterov a taktiež na na vodou rozpustné zostatky lepidiel, ako napr. fixácie alebo lepidlá na báze sulfátového výluhu a pod.
- Ako epoxidové pojivo do opravárenskej malty (pomer miešania so špeciálnym plnivom UZIN XS 1:10 hmotnostných dielov)
- Teplovodné podlahové vykurovanie a na namáhanie kolieskovými stoličkami v zmysle DIN EN 12 529
 

 MRK CONTRACT, s.r.o.

Matuškova 48   
976 31 Vlkanová – Banská Bystrica

IČO: 36054852  
DIČ: 2020095671
IČ DPH: SK 2020095671

 

Bratislava: +421 905 360 329
Banská Bystrica: +421 918 668 265
Žilina: +421 918 810 666
Košice: +421 948 270 569

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS